Werkplekken definiëren

Top  Previous  Next

 

 

Werkplekken definiëren

 

 

Op dit scherm kunt u werkplekken toewijzen aan uw afdelingen. De Data Security RI&E stelt u vooral vragen op afdelingsniveau. Toch is het toekennen van werkplekken goed om de praktische risico's op medewerker-niveau te kunnen beheersen.

 

clip0363

 

 

 

In de bovenstaande afbeelding ziet u een voorbeeldbedrijf met toegekende werkplekken. In de linker lijst staan de gebruikelijk relevante werkplekken voor de geselecteerde afdeling in de rechter boomstructuur/indeling. In dit geval: de werkplekken welke passen bij een Audiovisuele afdeling.

 

U kunt nu zelf beslissen welke werkplekken binnen deze afdeling vallen. Indien de afdeling ICT & Webdevelopment bijvoorbeeld slechts een kleine afdeling is, dan wilt u het werkproces en die paar beeldschermwerkplekken waarschijnlijk liever toevoegen aan een bedrijfskantoor.

 

Voor de volledigheid noemen we hier nogmaals dat u zoals eerder beschreven veel machines uit de grafische industrie tegenkomt, waaronder ook Samengestelde machines. In enkele afdelingen zijn dermate grote, geschakelde machines aanwezig, dat individuele units hiervan ook vragen te beantwoorden hebben - dit is echter binnen de Data Security RI&E geen bijzonder aandachtspunt. Wat wél zeker voor u relevant is, ook als u geen grafisch bedrijf bent, is elke machine die kan printen. Ook fysieke informatie dient u goed te beveiligen en beheersen.