Totaalregister

Top  Previous  Next

 

 

Totaalregister

 

 

In het totaalregister combineert u de vastgelegde informatiesystemen met de soorten gegevens die u heeft. Hierdoor ontstaat een compleet en gedetailleerd beeld van het belang en de gevoeligheid van deze systemen en informatiebeveiligingsmaatregelen (zoals backups, rechten en rollen) voor deze systemen.

 

clip0380

 

In dit scherm legt u vast of u de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bent. U kunt kiezen welke eerder gedefinieerde soorten gegevens en informatiesystemen betrokken zijn. U kunt omschrijven hoe en met welk doel u met de gegevens omgaat, en wat de bewaartermijn is. De meeste systemen zijn direct hun eigen register. U kunt expliciet vastleggen hoe de betrokkene geinformeerd is (en hoe zijn akkoord aantoonbaar wordt vastgelegd). Ook kunt u aangeven of externen toegang krijgen tot deze informatie (welke externen dit zijn kunt u vastleggen bij de Omschrijving) en of een Data Protection Impact Assessment is gedaan voor deze gegevens (door de verwerkingsverantwoordelijke).