Taken en verantwoordelijkheden

Top  Previous  Next

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

 

Informatiebeveiliging ontstaat niet zomaar. Daar heb je de inzet van de werkgever en werknemers voor nodig. Een aantal medewerkers zullen er taken bij moeten krijgen om het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie te kunnen waarborgen. Waar u ‘medewerkers’ leest kunt u ook gebruik maken van externe deskundigen.

 

De volgende onderwerpen t.a.v. Taken en verantwoordelijkheden komen in deze module aan bod:

 

Overzicht relevante taken: dit geeft u een totaaloverzicht van alle relevante taken, die toebedeeld zouden moeten zijn

 

Medewerkers opvoeren: in dit onderdeel voert u medewerkers in en kunt u specifieke taakgebieden toekennen

 

Medewerkers en hun taken: hier geeft u aan wie welke taken gaan uitvoeren en in hoeverre zij hiertoe in staat zijn

 

Taken en competentie monitor: dit tabblad geeft u een totaaloverzicht in hoeverre alle taken daadwerkelijk aan medewerkers in de organisatie zijn toebedeeld en in hoeverre de organisatie over voldoende competenties beschikt om de taken in praktijk te kunnen uitvoeren.

 

Taken en competentie advies: op basis van de monitoringgegevens van het vorige tabblad, wordt hier een advies gegeven op welke wijze u invulling kunt geven aan de opleidingsbehoefte binnen uw bedrijf (een vereiste binnen de ISO 27001, informatiebeveiliging).

 

Opleidingsmogelijkheden: in dit werkblad wordt aangegeven welke maatwerkopleidingen binnen onze creatieve industrie beschikbaar zijn om medewerkers bij te scholen.