Medewerkers en hun taken

Top  Previous  Next

 

 

Taakverdeling

 

 

In dit scherm kent u specifieke taken toe aan de eerder gedefinieerde medewerkers.

 

clip0365

 

Zo kan in een kleinere organisatie meerdere rollen vervullen (in dit voorbeeld is 'Tobias' zowel de Functionaris Gegevensbescherming én de systeembeheerder.

 

U geeft aan of de persoon de taak heeft (1e kolom), en daarna of hij/zij bekwaam is ten opzichte van deze taak (laatste twee kolommen). Daarbij wilt u elke taak aan tenminste één capabel persoon toegekend hebben. Hoe groter uw organisatie, hoe belangrijker het voor u wordt dat meerdere personen deze taak aankunnen - zeker ook in het geval van ziekte en vervanging.