Soorten gegevens

Top  Previous  Next

 

 

Soorten gegevens

 

 

De informatie die in uw bedrijf heeft kan meer of minder gevoelig zijn. Sommige soorten informatie zijn per definitie 'bijzonder' of gevoelig - in dit geval mag u deze pas verwerken indien u een wettelijke grondslag hiervoor heeft (en de juiste communicatie en registratie hierbij heeft). Deze grondslag is meestal geen probleem, echter u dient zich er wel van te verwissen hoe u dit borgt.

 

In dit scherm kunt u vastleggen welke soorten gegevens u heeft, en van welke categorie deze zijn:

 

clip0379

 

Daarbij kunt u in het 'Opmerkingen' veld steeds die informatie plaatsen die uw organisatie nodig heeft om correct met dit soort gegeven om te gaan.

 

Bedenk daarbij dat u waarschijnlijk wél een grote hoeveelheid bijzondere gegevens heeft: met name met betrekking tot uw personeel. Dat is 'normaal' en wettelijk noodzakelijk (bedenk daarbij wel goed dat u niet het inhoudelijke ziektebeeld van uw medewerkers opslaat). Maar u heeft waarschijnlijk ook informatie met betrekking tot politiek en religie - omdat u uw producten (incidenteel) ongetwijfeld ook verkoopt aan leden van politieke partijen of geloofsgemeenten, en zij door hun e-mail adres als zodanig herkenbaar zijn.