RI&E Praktijk

Top  Previous  Next

 

 

RI&E Praktijk

 

 

Hier is het de bedoeling dat u de vragen per (zelf gedefinieerde) afdeling beantwoordt. De vragen zijn onderverdeeld in Algemene vragenlijsten voor de afdeling en eventueel daarbij nog vragenlijsten per gedefinieerde machine. De wijze van vraagopbouw met achtergrondinformatie werkt op dezelfde wijze als bij RI&E Organisatieniveau.

 

Houd er rekening mee dat u het proces 'informatiebeveiliging op afdelingsniveau' moet toevoegen aan de afdeling om vragen op afdelingsniveau te krijgen. Als u dat niet consequent doet, dan heeft u alleen een (klein aantal) vragen voor die afdelingen waar u dat wel deed en enkele vragen die relevant zijn voor alle processen of enkele specifieke processen (zoals werken buiten het bedrijf).

 

Let ook op dat u vragen kunt beantwoorden op afdelingsniveau (door middel van de knop 'ga naar afdelingsvragen') én voor de werkplekken binnen de afdeling (door op de werkplek te klikken).

 

clip0377

 

U heeft ook de mogelijkheid om al gegeven antwoorden van de ene afdeling naar de andere te kopieren. U leest hoe als u met uw cursor over de blauwe spraakballon gaat.