Privacy Policy

Top  Previous 

 

 

Privacy Policy

 

 

Wij hebben deze privacy policy voor u opgesteld om bezoekers van www.datasecurityrie.nl uit te leggen hoe wij met hun gegevens omgaan. Onze privacy policy is afgestemd op het gebruik van deze site. Eventuele veranderingen van deze site kunnen leiden tot veranderingen in onze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te herlezen.

Dienstencentrum

Dienstencentrum heeft deze privacy policy opgesteld omdat onze applicatie op www.datasecurityrie.nl persoonsgegevens verzamelt. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van:

Dienstencentrum BV

Boeingavenue 207

1119 PD Schiphol-Rijk

T 020 - 543 56 88

info@dienstencentrum.com

www.dienstencentrum.com

KvK Amsterdam:  34294254

 

Alle vragen over privacy en gebruik van persoonsgegevens kunt u richten aan:

Frank den Hartog, directeur

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dienstencentrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden die www.datasecurityrie.nl, en/of omdat u per telefoon of email contact met ons opneemt over het gebruik van deze applicatie. Uw bezoek aan deze website en eventuele registratie is voor ons het door u gegeven akkoord dat wij uw gegevens verwerken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites/apps, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

De genoemde website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Technische gegevens welke uw computer en browser achterlaten wanneer zij naar onze website surfen

- Registratie van uw acties op onze website

- Registratie van uw licentie en de financiële transacties om deze mogelijk te maken

- Uw gebruikersnaam, email adres en wachtwoord die u invoert bij registratie in ons systeem

- NAW gegevens van contactpersonen, mogelijk ook van personen bij derde partijen indien u deze invult

- Naam, functie en contactinformatie van personen die u zelf definieert in de applicatie om aan hen taken en acties toe te kennen.

- Inhoudelijke informatie over de stand van zaken rondom informatiebeveiliging binnen de door u aangemaakte account voor een organisatie, die u vrijelijk invult.

Wanneer u verder telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt dan registreren wij de relevante informatie rondom dit contact in onze e-mail systemen, op onze netwerkmappen en/of ons klantenmanagementsysteem, waaronder uw naam, om uw contactmoment met ons te kunnen afhandelen.

Waarom Dienstencentrum gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens primair om uw gebruik van www.datasecurityrie.nl mogelijk te maken (dit is noodzakelijk voor de technische werking van het systeem en het afhandelen van de levering van de licentie) en eventuele vragen van u rondom de applicatie af te kunnen handelen.

Uiteraard behandelen wij de inhoudelijke gegevens die u achterlaat vertrouwelijk.

Wij gebruiken uw informatie ook om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (waaronder het per e-mail sturen van herinneringen aan acties die u aan personen gekoppeld heeft), en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen over de Data Security RI&E en onze overige producten en diensten.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u om aanvullende gegevens wanneer die relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Ook gebruiken wij uw gegevens om problemen bij gebruik van de website op te lossen en analyses te doen van het algemene klantgedrag op onze website.

Wij combineren de gegevens die u ons verstrekt via onze website niet - voor andere doeleinden dan al genoemd - met andere gegevens en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoe lang Dienstencentrum gegevens bewaart

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij uw gegevens tenminste bewaren zolang u een geldige licentie heeft. Omdat het onze ervaring bij online oplossing is dat het regelmatig voorkomt dat oud-gebruikers, na enige tijd geen licentie te hebben gehad, toch opnieuw gebruik maken van een oplossing, bewaren wij uw informatie totdat u ons expliciet instructie geeft deze informatie te verwijderen.

Delen met anderen

Wij verstreken uw persoonsgegevens alléén aan derden:

-Onze partners Metaview, Stivako, SCGM, SCCI, voor dezelfde doeleinden als genoemd. Uw inhoudelijke gegevens uit de applicatie worden niet met hen gedeeld.

-Indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (dit betreft de koppeling met de betalingsapplicatie Mollie en onze financieel administrateur), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

-Onze ICT-leveranciers ten behoeve van technische ondersteuning van hardware en software en uw vragen / opmerkingen.

Analyseren websitebezoek (en gebruik van cookies)

Deze website(s) maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere producten diensten aan te bieden.

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt (anders dan genoemd).

Google Analytics of dergelijke tracking applicaties

Wij maken geen gebruik van Google Analytics of dergelijke trackers.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze contactpersoon. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook is uw wachtwoord niet leesbaar door mensen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met onze contactpersoon.

Aan deze privacy policy kunnen geen rechten worden ontleend.