Overzicht van relevante taken

Top  Previous  Next

 

 

Overzicht van relevante taken

 

 

In dit overzicht ziet u de taken die uw interne of externe medewerkers moeten uitvoeren om Data Security te kunnen beheersen. Daarbij is met name een overweging of u een Functionaris Gegevensbescherming moet aanstellen. De Algemene verordening gegevensbescherming heeft hier richtlijnen voor (> 250 fte bedrijf, of structureel betrokken bij verwerking van (grote hoeveelheden) bijzondere of gevoelige gegevens). Omdat deze richtlijnen steeds verder toegelicht zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens, verwijzen wij u naar hun site over dit onderwerp.

 

Daarnaast wilt u dat de juiste persoon verantwoordelijkheid neemt voor het juiste onderwerp. De directie voor strategie en investeringsbeslissingen, de werkvloer en systeembeheerder voor het juiste gedrag met betrekking tot de applicaties die ze gebruiken. Dit soort taken vindt u terug in het overzicht van taken en de aanvullend toekenningsschermen die u kunt gebruiken (indien u in dit scherm kiest voor 'hulp bij toewijzing van taken en verantwoordelijheden').

 

Een belangrijke rol hierbij is die van 'informatie-eigenaar'. Wie spreekt u er (op afdelingsniveau of daarboven) er op aan als de informatie in een bepaalde applicatie (of module binnen een applicatie) door meerdere medewerkers onjuist of onvolledig wordt ingevuld, en wie mag beslissingen nemen over deze applicatie? In een grotere organisatie is het niet meer mogelijk dat de directie de rol op zich neemt voor alle applicaties, omdat de mogelijkheid tot toezicht te ver afneemt.