Organisatorische maatregelen

Top  Previous  Next

 

 

Organisatorische maatregelen

 

 

De maatregelen die een organisatie écht nodig heeft om informatie goed te kunnen beveiligen (waarbij de informatie(systemen) ook beschikbaar blijven en de informatie juist blijft) zijn ongeveer 50-50 verdeeld tussen organisatorische en technische maatregelen.

 

clip0375

 

Zo'n organisatorische maatregel kan het dragen van een badge zijn (voor bezoekers), maar ook regels die het installeren van software beperken (iets dat ook technisch gerealiseerd kan worden door domain policies). Het gemeenschappelijke kenmerk van organisatorische maatregelen is dat ze afhankelijk zijn van het bewustzijn en de actieve medewerking van mensen.

 

Omdat gedrags- of cultuurverandering lang kan duren (6-7 jaar) is dit een proces van lange adem - als de omslag er op een gegeven moment echter is, is het gedrag daarna wel bestendigd. Het krachtige van een hoge mate van bewustzijn is dat menselijk inzicht óók in een volledig nieuwe probleemsituatie tot de juiste oplossing kan komen. Opleidingen en trainingen zijn hiervoor van groot belang.

 

De meeste organisatorische maatregelen kosten relatief weinig geld, maar vooral een tijdsinspanning.