Opleidingsmogelijkheden

Top  Previous  Next

 

 

Opleidingsmogelijkheden - Informatiebeveiliging

 

 

Het is van belang dat de aangestelde interne of externe medewerkers over voldoende deskundigheid beschikken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. En aangezien lang niet alle aspecten van informatiebeveiliging bij iedereen tot de verbeelding spreekt, betekent dit dat waarschijnlijk één of meerdere medewerk(st)ers binnen uw bedrijf extra opleiding moeten genieten.

 

Welke inhoudelijke opleiding exact nodig is, is afhankelijk van de in het bedrijf aanwezige risico's, competenties en rollen en natuurlijk het huidige kennisniveau van de aangewezen personen.

 

In de wetgeving worden uitdrukkelijk geen specifieke opleidings- of ervaringseisen gesteld aan een functionaris gegevensbescherming of aan andere functionarissen. Toch zijn er wel uitspraken mogelijk over relevante opleidingen. U kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk. De ontwikkelaars van de RI&E werken voor praktische opleidingen voor informatiebeveiliging als algemeen beheers- en managementaspect samen met Stivako.

 

Indien u dit wenst kunt u met dit programma voor uw eigen bedrijfssituatie gaan vaststellen wie welke taken kan gaan uitvoeren en wie hiervoor extra opleiding nodig heeft.

 

 

 

clip0112                clip0113

 

 

Het is belangrijk om als werkgever te weten dat een Functionaris Gegevensbescherming, of andere verantwoordelijke zijn/haar werk zelfstandig en onafhankelijk moet kunnen uitoefenen. Dit betekent dat deze functionaris niet mag worden benadeeld in de positie waarin hij of zij zit. De officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming krijgt hiermee vergelijkbare bescherming als een lid van de OR.