Medewerkers opvoeren

Top  Previous  Next

 

 

Overzicht van relevante taken

 

 

Op dit tabblad beheert u alle medewerkers die taken en verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen binnen uw onderneming. Het is belangrijk om zo compleet mogelijk te zijn. Hier ziet u eventueel ook medewerkers terug uit gekoppelde RI&E programma's (met name de ARBO RI&E). Deze hoeft u niet per se taken toe te bedelen voor informatiebeveiliging.

 

Vul per medewerkers de functieomschrijving, email en telefoonnummer in. Het emailadres wordt bijvoorbeeld gebruikt als een medewerker is toegekend aan een uit te voeren verbeteractie (op basis van de vragenbeantwoording bij de inventarisatie). Er wordt dan periodiek een email verstuurd om de medewerker te herinneren aan het uitvoeren van verbeteractie. Dit ondersteunt een betere beheersbaarheid van de uitvoering van verbeteracties.

 

Ook worden hier de taakgebieden aangevinkt die binnen het systeem verder uitgevraagd worden. Zo zal een Functionaris Gegevensbescherming (de ‘FG’: uw medewerker die taken rondom informatiebeveiliging uitvoert op managementniveau) ook de mogelijke taken te zien krijgen onder "Medewerkers en hun taken".

 

Bedenk dat u – zoals bij elke plek waar u persoonsgegevens opslaat – met de betrokken medewerkers moet communiceren over het gebruik en vastleggen uw gegevens – dus ook in de Data Security RI&E.