Informatiebeveiligingsmanagement

Top  Previous  Next

 

 

Informatiebeveiligingsmanagement

 

 

Om de doelstellingen, maatregelen en werkwijzen die het beleid verwacht ook daadwerkelijk in te voeren en te handhaven is er management nodig.

 

clip0374

 

De Data Security RI&E werkt met de managementprincipes van de internationaal geaccepteerde ISO 27001 standaard. Zo gaat u binnen een dertigtal vragen in op:

 

De context van de organisatie

Leiderschap

Planning

Middelen

Uitvoering

Evaluatie

Verbetering

 

U kunt deze wijze van vragenbeantwoording daarmee dus ook gebruiken als interne audit van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging én als methode om vast te leggen hoe u aan de eisen van ISO 27001 paragrafen voldoet.