Incidentenregistratie

Top  Previous  Next

 

 

Incidentenregistratie

 

 

In dit scherm kunt u incidenten registreren. Onderstaande afbeelding toont wat daarbij van belang is:

 

clip0367

 

Aspecten die vaak onderbelicht zijn, zijn:

 

Gedegen onderzoek naar (het wegnemen van) de daadwerkelijke bronoorzaak van het incident.

Duidelijke vastlegging van de verantwoordelijke, de gewenste oplossing, en het tijdstip dat de oplossing gereed moet zijn.

Evaluatie van de kwaliteit van de maatregelen (enige tijd na het voorval).

 

Het veld 'Gerapporteerd aan' kunt u ook gebruiken om vast te leggen of u een Datalek heeft gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke en/of betrokkene.