Het hoofdmenu van de web Arbo RI&E Grafimedia

Top  Previous  Next

 

 

Het hoofdmenu (bovenin)

 

 

De RI&E is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorien (tabbladen) welke u van links naar rechts het beste kunt doorlopen. Wanneer u geklikt heeft op een hoofdcategorie wordt er binnen die hoofdcategorie meestal een subcategorie getoond, die de relevante acties binnen die hoofdcategorie mogelijk maken.

 

clip0359

 

Elke categorie wordt verder toegelicht in dit helpsysteem: klik op een categorie om naar die pagina te gaan. Algemene informatie over werken met het webinstrument vindt u hier.

 

Hieronder vindt u een korte toelichting op de functionaliteit van de verschillende tabbladen:

 

 

TABBLAD 2 (Bedrijfsprofiel):

 

Dit tabblad vormt de basis van uw RI&E. Namelijk, naast het invullen van uw NAW gegevens is het van belang dat u uw bedrijf gaat beschrijven. Als vervolg daarop kunt u dan op een makkelijke manier verschillende processen en machines aan een afdeling toekennen en de taakverdeling vastleggen. Op basis van de door u ingevoerde gegevens genereert het computerprogramma de voor u geldende vragen.

 

 

TABBLAD 3 (Inventarisatie):

 

Hier kunt u zowel de algemene beleidsvragen beantwoorden, als de specifieke RI&E-vragen met betrekking tot uw afdelingen en aanwezige werkplekken. U kiest een categorie waarvoor automatisch de relevante vragenlijst verschijnt. Tevens kunt u hier meer achtergrondinformatie bij de vragen terugvinden c.q. invoeren en beeldmateriaal toevoegen aan een specifieke vraag. Het is tijdens de vraagbeantwoording bij de met ‘Nee’ beantwoorde vragen van belang dat u direct aangeeft wie welke verbeteractie uitvoert en wanneer deze klaar moet zijn. Hiermee werkt u direct aan het verbeteren van het Plan van Aanpak van uw bedrijf (zie ook tabblad 6, Plan van Aanpak).

 

 

TABBLAD 4 (Informatieregister):

 

Een informatieregister, of register van verwerkingsactiviteiten, is van belang om inzicht te krijgen in uw eigen eisen aan uw informatiebeveiliging en ICT-systemen én noodzakelijk om aan wetgeving te voldoen. Via dit tabblad kunt u beschrijven welke informatiesystemen aanwezig zijn (en welk soort verwerkingsactiviteiten daar plaatsvinden), welke soorten gegevens daar aanwezig zijn, en hoe deze combineren tot één totaalregister.

 

TABBLAD 5 (DPIA):

 

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment (ook wel ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’). U moet op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf bepalen óf en welke DPIA’s u dient uit te voeren. U kunt deze in dit tabblad vastleggen.

 

TABBLAD 6 (Plan van Aanpak):

 

Aan de hand van de door u beantwoorde Data Security RI&E-vragen, wordt automatisch door het programma uw bedrijfseigen Plan van Aanpak gegenereerd. U kunt dit hier inzien en desgewenst verder uitwerken. Tevens is het de bedoeling dat u hier aangeeft wanneer een bepaalde verbeteractie moet zijn uitgevoerd (rekening houdende met de wettelijk geldende uitvoeringstermijnen).

 

 

TABBLAD 7 (Rapporten):

 

In dit tabblad heeft u de mogelijkheid diverse rapportages door het programma te laten genereren. Hiermee kunt u verschillende medewerkers en directieleden gerichter informeren over specifieke onderdelen van uw bedrijfs-RI&E.

 

 

TABBLAD 8 (Toetsing & Certificering):

 

Dit tabblad is gereserveerd voor toekomstige automatische en handmatige toetsing van uw Data Security RI&E. De toetsing op volledigheid zal dan geheel automatisch door het programma worden gedaan (met name kwantitatief).

 

De meer inhoudelijke toetsing op kwaliteit van de door u ingevoerde informatie kunt u dan laten uitvoeren door de Stichting Certificatie GrafiMediabranche (kortweg SCGM) of de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI). Het toetsen van uw RI&E is wenselijk om te kunnen vaststellen of u alle relevante risico's op een juiste manier heeft vastgesteld en op de juiste wijze heeft afgedekt.