Entree

Top  Previous  Next

 

 

Entree

 

 

Elke keer dat u bij hernieuwd bezoek de RI&E gebruikt komt (na de straat) binnen bij de Entree, en wel specifiek bij de toelichting van het programma, de doelen die u er meer kunt bereiken, en de verschillende tabbladen en hun werken. Ook kunt u naar een vervolgpagina waar u kunt zoeken naar alle relevante maatregelen uit de Data Security RI&E, bijvoorbeeld:

 

clip0360

 

 

De toelichting op de Entree-pagina wordt hieronder voor uw gemak herhaald:

 

Welkom bij de Data Security Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg Data Security RI&E) van de Topsector Creatieve Industrie. Deze internetapplicatie ondersteunt bedrijven bij het inventariseren en verbeteren van hun Data Security (informatiebeveiliging). Hiermee bereikt u onder andere:

 

daadwerkelijke beheersing van de organisatorische en technische beheersmaatregelen die u helpen aan privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation) te voldoen,

betere bescherming van gegevens door uw organisatie,

betere kwaliteit van informatie,

hogere betrouwenbaarheid en beschikbaarheid van uw informatiesystemen,

eenvoudiger kunnen opstellen van contractuele afspraken met klanten en leveranciers door middel van verwerkersovereenkomsten

 

Met uw keuze voor de Data Security RI&E werkt u óók direct conform de indeling van ISO 27001:2017. Het gebruik van deze internationale standaard wordt door klanten én de overheid gezien als een waardevolle borging van de acties die u neemt.

 

Doordat deze applicatie qua basisopbouw verbonden is aan de bekende ARBO Web-RI&E, zal voor veel gebruikers de opzet van deze Data Security RI&E herkenbaar zijn en het tijd schelen deze door te nemen. Om de kwaliteit van invullen van de Data Security RI&E te garanderen, is het verstandig dat u tijdens het doornemen en invullen van deze Data Security RI&E kiest voor medewerkers die affiniteit hebben met privacy, risicobeheersing, ICT en informatiebeveiliging. Dit is belangrijk omdat het selecteren van de juiste maatregelen soms het nodige technisch inzicht verlangt.

 

Indien u uw beleid voor informatiebeveiliging voor de toekomst wil bestendigen, kunt u overwegen uw Data Security RI&E te laten certificeren of zelfs een volledig ISO 27001 managementsysteem in te voeren op basis van het Plan van Aanpak uit deze Data Security RI&E.