Conclusies met betrekking tot taken

Top  Previous  Next

 

 

Conclusies met betrekking tot taken

 

 

Op basis van de door u ingevoerde informatie met betrekking tot de verdeling van relevante taken aan medewerkers en hun deskundigheidsniveau, kunnen we conclusies trekken op gebied van volledigheid. Is een een relevante taak niet toebedeeld, kunt u dat in de web RI&E terugzien door middel van een rood kruis. Daarnaast geeft het stoplichtensysteem een indicatie van het gemiddelde deskundigheidsniveau van uw medewerkers. Wij adviseren u om vanaf een oranje stoplicht adequate invulling te geven aan de opleidingsbehoefte.