Bedrijfsprocessen kiezen

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfsprocessen kiezen

 

 

Via het onderstaande scherm ziet u hoe u de voor u relevante bedrijfsprocessen kan kiezen of aanpassen. Waarschijnlijk heeft u bij de eerste definitie van uw bedrijf deze lijst al opgesteld. Nu kunt u er nuance in aanbrengen of detailinformatie aangeven van de manier waarop elk proces binnen uw eigen bedrijf vormgegeven is. Zou u in onderstaande scherm bijvoorbeeld het gekozen proces 'Werken buiten het bedrijf' kiezen, dan zou u daarna in het kader 'detailinformatie' bijvoorbeeld kunnen aangeven hoe u dat in de praktijk uitvoert.

 

clip0361