Backups, beveiliging en gegevens terughalen

Top  Previous  Next

 

 

Backups, beveiliging en gegevens terughalen

 

 

De Data Security RI&E is een web-applicatie. Dat betekent dat u geen installatie meer hoeft uit te voeren van het programma én niet werkt op een machine bij u op het bedrijf. Dat betekent ook dat de gegevens nu niet meer binnen de eigen poort opgeslagen worden én daardoor eenvoudig door meerdere mensen binnen en buiten het bedrijf kunnen worden bewerkt.

 

Het is daarbij goed om een aantal zaken in overweging te nemen:

 

De toegang tot uw gegevens - en de mogelijkheid deze te wijzigen - is mogelijk voor iedereen die uw gebruikersnaam én wachtwoord kent. Wees daarom zorgvuldig met wie u deze gegevens deelt.

 

De verbinding tussen 'het internet' en de RI&E gaat via een veilige (https) verbinding. U bent natuurlijk wél verantwoordelijk voor de manier waarop u uw eigen PC aansluit op het internet. Maak daarom alleen beveiligde verbindingen via apparaten die u vertrouwt (met name dus wifi-verbindingen die beveiligd zijn met een wachtwoord).

 

De server waarop uw gegevens zijn opgeslagen is specifiek ingericht voor de RI&E gegevens. De beheerders van die server benaderen uw gegevens alleen voor noodzakelijk onderhoud en het ondersteunen van gebruikersvragen. De beheerders kunnen uw wachtwoord (ook mocht u deze vergeten zijn) niet uit de database lezen.

 

Hoewel de gegevens op die server natuurlijk regelmatig worden gebackuped, betreft het hier een backup van het gehele systeem. Het is niet mogelijk om uw eigen gegevens, mocht u per ongeluk veel gegevens verwijderen, separaat weer terug te halen. Ten behoeve van (ook uw eigen archief en kennisdeling binnen uw bedrijf) is het verstandig eens in de zoveel tijd rapporten te maken van uw status quo en deze (digitaal) op te slaan.